Press

INTERVIEWS 

2020 Interview with Donij van Doorn for 'Eens een Tukker' by Tubantia

2019 Interview with Donij van Doorn for Dutch online opera magazine Place de l'Opera.2018 Interview with Donij van Doorn for the Twentsche Courant Tubantia

2014 Interview with Donij van Doorn for Dutch online opera magazine Place de l'Opera.


REVIEWS

"... Maar er werd ook ademloos geluisterd naar de jonge sopraan Donij van Doorn, die een prachtige aria zong uit Verdi's opera Rigoletto. Tijdens haar solo klonken overal oh's en ah's door de zaal. Na afloop werd Van Doorn zonder aarzelen op een staande ovatie getrakteerd..." 
Algemeen Dagblad 2019
"... Also, the audience was listening breathlessly to the young soprano Donij van Doorn, who sang a beautiful aria from Verdi's opera Rigoletto. During her solo the oh's and ah's echoed through the hall. Van Doorn got an immediate standing ovation afterwards.

"... Muzikaal hoogtepunt van de avond was de Twentse sopraan Donij van Doorn die met haar uitvoering van de wat steriele Ziggo Dome een concertzaal wist te maken..." 
Telegraaf 2019
"... Musical highlight of the evening was soprano Donij van Doorn from Twente who with her interpretation transformed the somewhat sterile Ziggo Dome into a concert hall..." 

"Sopraan Donij van Doorn ontroerde als het Meisje: mooi in haar vastberadenheid om te doden en gedood te worden, maar nog mooier in haar breekbaarheid toen ze de liefde leerde kennen. Dat ze zich zo gretig aan die liefde kon overgeven kwam zeker ook door de zoete stem van Jacques de Faber... Hun duet "Schau die Wolken sind vergangen" was, naast de laatste aria van de Dood een emotioneel hoogtepunt van de opera." 

Operamagazine 2016
"Soprano Donij van Doorn was touching as Bubikopf: beautiful in her determination to kill and get killed, but even more beautiful in her fragility when she discovered love. Being able to surrender to this sudden love was due to the sweet voice of Jacques de Faber... Their duet "Schau die Wolken sind vergangen" was, next to the last aria of the Death, an emotional highlight of the opera.  

"Opvallend is Van Doorn, die mooi helder klinkt." 
Place de l'Opera 2014
"Outstanding is Van Doorn, whose voice sounds beautifully bright."

"... en het spel van Donij van Doorn als Louise verdient een eervolle vermelding. Wat een subliem stemgeluid!" 
Theaterkrant 2013
"... and the acting of Donij van Doorn as Louise deserves an honourable mention. What a sublime voice!"

"... Daarbinnen ontrolt zich een roerend verhaal over een meisje, mooi vertolkt door de expressieve sopraan Donij van Doorn..." 
Volkskrant 2013
"... Meanwhile a touching story about a girl unfolds, beautifully interpreted by the expressive soprano Donij van Doorn..." 

"De Nederlandse sopraan Donij van Doorn zingt de rol van Valencienne en zij is een talent. Haar lyrische sopraan is een belofte voor de toekomst..." 
Opera Nederland 2012
"The Dutch soprano Donij van Doorn sings the role of Valencienne and she is a talent. Her lyric voice is a great promise for the future..."

"Donij van Doorn was een zeer goede Valencienne, pittig en met een goede sopraanstem. Met de "Grisetten" in de derde akte toonde ze ook haar danstalent."
Operagazet België 2012
"Donij van Doorn was an excellent Valencienne, lively and with a good soprano voice. In the "Grisets"during the third act she showed her dancing talent aswell."

"De solisten, zoals de mooie heldere sopraan van Donij van Doorn, ... Ook de prachtige strakke sopraansolo in het Agnus Dei en ook het sopraan- en tenor-duet uit het Kyrie waarmee de mis opent waren helemaal goed."
Stentor 2012
"The soloists, with the beautiful bright soprano voice of Donij van Doorn,... Also the splendid sopranosolo in the Agnus Dei aswell as the soprano- and tenor-duet from the Kyrie opening the Mass were wonderful."

"Jetzt war es die Sopranistin Donij van Doorn die für Aufsehen sorgte... Die Sängerin imponierte mit einer grossen Opernaria und tat dabei neben Dramatik ungewöhnliche stimmliche Vorzüge kund intonierte sehr verhalten Mozarts Laudate dominum, leuchtete zum Chor beim Ave Maria und war generell der Star dieses Konzertes..."
Aachener Zeitung
"This time it was soprano Donij van Doorn who caused a stir... The singer impressed with a big opera aria and demonstrated besides drama also distinctive vocal qualitites, intoned quite reserved Mozarts Laudate dominum, shined to the choir with the Ave Maria and was generally the star of this concert..."