Press


INTERVIEWS 

Interview with Donij van Doorn for Dutch
online opera magazine Place de l'Opera.
Click here for the full article (Dutch)

REVIEWS
"Opvallend is Van Doorn, die mooi helder klinkt."

"Outstanding is Van Doorn, whose voice sounds beautifully bright."


2014 

“… en het spel van Donij van Doorn als Louise verdient een eervolle vermelding. Wat een subliem stemgeluid!”

“… and the acting of Donij van Doorn as Louise deserves an honourable mention. What a sublime voice!”


2013 

“… Daarbinnen ontrolt zich een roerend verhaal over een meisje , mooi vertolkt door de expressieve sopraan Donij van Doorn…” ****

“… This is a moving story about a girl, beautifully interpreted by the expressive soprano Donij van Doorn…” ****


2013 

“De Nederlandse sopraan Donij van Doorn zingt de rol van Valencienne en zij is een talent. Haar lyrische sopraan is een belofte voor de toekomst…” ***

“The Dutch soprano Donij van Doorn sings the role of Valencienne and she is a talent. Her lyric soprano voice is a great promise for the future…” ***


2012 

“Donij van Doorn was een zeer goede Valencienne, pittig en met een goede sopraanstem. Met de “grisetten” in de derde akte toonde ze ook haar danstalent.”

“Donij van Doorn was an excellent Valencienne, lively and with a good soprano voice. In the ‘grisets’ during the third act she showed her dancing talent as well.”


2012

“De solisten, zoals de mooie heldere sopraan van Donij van Doorn,… Ook de prachtige strakke sopraansolo in het Agnus Dei en ook het sopraan- en tenor-duet uit het Kyrie waarmee de mis opent waren helemaal goed.”

“The soloists, with the beautiful bright soprano voice of Donij van Doorn,… Also the splendid sopranosolo in the Agnus Dei and also the soprano- and tenor- duet from the Kyrie opening the Mass were wonderful.”


2012 

“Jetzt war es die Sopranistin Donij van Doorn die für Aufsehen sorgte… Die Sängerin imponierte mit einer groβen Opernarie und tat dabei neben Dramatik ungewöhnliche stimmliche Vorzüge kund, intonierte sehr verhalten Mozarts Laudate dominum, leuchtete zum Chor beim Ave Maria und war generell der Star dieses Konzertes…”

“This time it was soprano Donij van Doorn who caused a stir... The singer impressed with a big opera aria and demonstrated besides drama also distinctive vocal qualities, intoned quite reserved Mozarts Laudate Dominum, shined to the choir with the Ave Maria and was generally the star of this concert..."


2008